Qleen Paper vs Zig Zag

Trillaaaaaa
Trillaaaaaa Members Posts: 8,974 ✭✭✭✭✭
edited June 2016 in The Battle Rap Zone

Qleen Paper vs Zig Zag 3 votes

Qleen Paper
33%
Trillaaaaaa 1 vote
Zig Zag
66%
loch121geechee slim 2 votes

Comments